Hamoni® Harmonizator

Hamoni Harmonizator je naprava, ki občutno reducira vpliv stresa, ki ga povzroča sevanje z različnimi fizikalnimi opornimi točkami (izhodišči). Posledice te redukcije se lahko meri na primer z neposrednim merjenjem na srcu v obliki signifikantno reducirane celokupne stresne obremenitve našega telesa. To pa je neposredna potrditev učinkovitosti delovanja naprave.

Današnje mejne vrednosti varovanja pred sevanjem regulira edino le razvoj toplote, ki jo povzroči elektromagnetno sevanje v našem telesu.

Znanstveno pa je že dalj časa poznano , da razvoj toplote ni glavni problem. Obstajajo druge lastnosti sevanja, ki so odločujoče za to, da je naše telo moteno in da reagira z vsemi možnimi stresnimi simptomi.

Toplota sama ne povzroča nobenega večjega problema, kar vidimo po tem, da se telo, razen če ne uporabljamo predolgo mobilnega telefona ali v neposredni bližini ne uporabljamo WLAN-a  ne ogreje (segreje) preveč.

Kljub temu pa obstaja veliko ljudi , ki so dnevno izpostavljeni elektromagnetnim sevanjem (WLAN-om), kljub temu, da sami ne telefonirajo.

Stresno obremenitev s sevanjem se da na našem telesu neposredno izmeriti npr. s srčno frekvenčnim – variabilitetnim testom. Z isto metodo pa se tudi vidi, kako ta stresna obremenitev takoj pade, če uporabljamo Hamoni Harmonizator.

Hamoni Harmonizator - zaščita pred sevanjem
Delovanje naprave Hamoni Harmonizator

Hamoni Harmonizator dele sevanja tako spremeni, da je naše telo bistveno manj obremenjeno s stresom. Ta sprememba se zgodi v obeh komponentah naprave. Obstajata dve važni poti, da se nevarno sevanje spremeni. Pri prvi elektronski poti to stori električno vezje, po drugi strani pa lahko sevanje spremenimo tudi s trdnim telesom.

KOMPONENTA 1 – Elektronska komponenta EK

(Hamoni Harmonizator ne potrebuje električnega toka, dostava energije za električno vezje poteka preko majhne antene v napravi, ki srka povsod navzočo energijo radijskih valov.) Energy Harvesting – žetev energije.

KOMPONENTA 2 – Fizikalna komponenta trdega telesa FK

Ta komponenta ima tako ime zaradi tega, ker vsebuje vrsto trdnih teles, katerih fizikalne lastnosti se uporabljajo za preoblikovanje sevanja. (Lahko dodamo, da je govora o mešanici sedmih različni kristalov in stekel.) Razlika med kristalom in steklom je v tem, da je prvi urejeno grajen material (npr. kremen, roženec itd), medtem ko drugi nima nobene mejne strukture. Primer stekla so npr. okensko steklo, jantar itd. Oba omenjena, v tej napravi nista prisotna.

Plemeniti Šungit

Naprava vsebuje črn, steklasti kamen, tako imenovani plemeniti Šungit. Ta kamen se nahaja le v Onega jezeru, v republiki Koreliji v Rusiji. Kamen vsebuje vrsto omembe vrednih fizikalnih in zdravju podpirajočih lastnosti, od katerih tukaj na kratko pojasnjujemo samo tiste, ki so pomembni za delovanje in učinkovanje naše naprave.

Če sevanje zadane plemeniti Šungit, ta zavrti levosučne dele v sebi tako, da se le ti preusmerijo na desno. Iz poizkusov, ki so se izvajali  s celicami vemo, da levosučno sevanje zavira rast, medtem ko desnosučno sevanje rast pospešuje. Poznano pa je tudi, da je sevanje, ki ga povzročijo električne naprave, žal samo levosučno. Ta problem pa v napravi Hamoni Harmonizer, korigira kamen, plemeniti Šungit.

Nakup Hamoni Harmonizatorja

Izdelek Hamoni Harmonizator lahko kupite na tej povezavi.

Meni