VRAČILA IZDELKOV

Potrošnik ima v skladu s 43. č členom Zakona o varstvu potrošnikov (Ur.1. RS, št. 98/04 in 126/2007) pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, pravico, da v petnajstih dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe.

V tem primeru lahko odstopi od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razloge za svojo odločitev.

Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v tridesetih dneh po sporočilu o odstopu.

Če potrošnik pravice do odstopa po 43.č členu nima, mora biti to izrecno navedeno.

Meni